aktualizacja: 31-01-2020 r. godz. 23:15     |    strona główna   |   historia zmian   |   autorzy zadań   |   kody źródłowe

gość logowanie

Logowanie


    login:


    hasło:


Wygeneruj hasłoWarunkiem zalogowania jest rozwiązanie zadania Alfabet Morse'a. Za pomocą kodu źródłowego tego zadania można wygenerować hasło do konta. Logowanie: login taki jak w serwisie SPOJ, hasło generowane jest jednoznacznie za pomocą kodu źródłowego zadania Alfabet Morse'a. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do podglądu kodów, ale tylko wtedy, gdy znajduje się na liście rankingowej i zadanie to zostało przez niego wcześniej rozwiązane.

© mariosoft.pl      online: 1